Dịch vụ quản trị quản lý website chuyên nghiệp

333 Lượt xem
G. Cơ Bản Giá 990.000đ
Kiểm tra hoạt động của website Hằng ngày
Sao lưu dữ liệu2 Tuần/lần
Cập nhật nội dung, hình ảnh chuẩn SEO15 Nội dung (biên tập nội dung khách hàng cung cấp)
Đăng bài viết, tin tức chuẩn SEO10 Bài (viết mới hoặc sưu tầm cùng lĩnh vực)
Thiết kế banner cho quảng cáo, slide…2 Banner
Quản trị hosting, máy chủ
Tư vấn marketing online
Cài đặt các công cụ tối ưu website (Webmaster Tools,Google Analytics,sitemap, robots.txt)
Báo cáo kết quả hàng tháng
Hợp đồng tối thiểu3 tháng
G. Bán Chuyên Nghiệp Giá 1.990.000đ
Kiểm tra hoạt động của website Hằng ngày
Sao lưu dữ liệu1 Tuần/lần
Cập nhật nội dung, hình ảnh chuẩn SEO30 Nội dung (biên tập nội dung khách hàng cung cấp)
Đăng bài viết, tin tức chuẩn SEO20 Bài (viết mới hoặc sưu tầm cùng lĩnh vực)
Thiết kế banner cho quảng cáo, slide…4 Banner
Quản trị hosting, máy chủ
Tư vấn marketing online
Cài đặt các công cụ tối ưu website (Webmaster Tools,Google Analytics,sitemap, robots.txt)
Báo cáo kết quả hàng tháng
Hợp đồng tối thiểu3 tháng
G. Chuyên Nghiệp Giá 2.990.000đ
Kiểm tra hoạt động của website Hằng ngày
Sao lưu dữ liệu3 Ngày/lần
Cập nhật nội dung, hình ảnh chuẩn SEO35 Nội dung (biên tập nội dung khách hàng cung cấp)
Đăng bài viết, tin tức chuẩn SEO30 Bài (viết mới hoặc sưu tầm cùng lĩnh vực)
Thiết kế banner cho quảng cáo, slide…6 Banner
Quản trị hosting, máy chủ
Tư vấn marketing online
Cài đặt các công cụ tối ưu website (Webmaster Tools,Google Analytics,sitemap, robots.txt)
Báo cáo kết quả hàng tháng
Hợp đồng tối thiểu3 tháng

Lorem ipsum dolor sit amet...

0935961044