CÁC GÓI WEB HOSTING CỰC CHẤT TẠI CAM RANH MEDIA

START

Dung lượng 1GB

Băng thông 15GB

Địa chỉ Email 5

Tài khoản FTP Unlimited

SQL Database 1

Park/ Addon Domain 1 /0

SSL Free

Chi phí/tháng90.000đ

Chi phí/năm1.080.000đ

CÁ NHÂN

Dung lượng 2GB

Băng thông 50GB

Địa chỉ Email Unlimited

Tài khoản FTP Unlimited

SQL Database 2

Park/ Addon Domain Unlimited/1

SSL Free

Chi phí/tháng145.000đ

Chi phí/năm1.740.000đ

BÁN CHUYÊN NGHIỆP

Dung lượng 5GB

Băng thôngUnlimited

Địa chỉ Email Unlimited

Tài khoản FTP Unlimited

SQL Database 6

Park/ Addon Domain Unlimited/2

SSL Free

Chi phí/tháng250.000đ

Chi phí/năm3.000.000đ

STARTUP

Dung lượng 1.5GB

Băng thông 35GB

Địa chỉ Email 10

Tài khoản FTP Unlimited

SQL Database 2

Park/ Addon Domain Unlimited /0

SSL Free

Chi phí/tháng135.000đ

Chi phí/năm1.620.000đ

CÁ NHÂN ++

Dung lượng 3GB

Băng thôngUnlimited

Địa chỉ Email Unlimited

Tài khoản FTP Unlimited

SQL Database 3

Park/ Addon Domain Unlimited/1

SSL Free

Chi phí/tháng160.000đ

Chi phí/năm1.920.000đ

CHUYÊN NGHIỆP

Dung lượng 7GB

Băng thôngUnlimited

Địa chỉ Email Unlimited

Tài khoản FTP Unlimited

SQL Database 9

Park/ Addon Domain Unlimited/3

SSL Free

Chi phí/tháng350.000đ

Chi phí/năm4.200.000đ

DOANG NGHIỆP

Dung lượng 15GB

Băng thôngUnlimited

Địa chỉ Email Unlimited

Tài khoản FTP Unlimited

SQL Database 15

Park/ Addon Domain Unlimited/6

SSL Free

Chi phí/tháng980.000đ

Chi phí/năm11.760.000đ

DOANH NGHIỆP +

Dung lượng 20GB

Băng thôngUnlimited

Địa chỉ Email Unlimited

Tài khoản FTP Unlimited

SQL Database 20

Park/ Addon Domain Unlimited/8

SSL Free

Chi phí/tháng1.230.000đ

Chi phí/năm14.760.000đ

HOST VIP

Dung lượng 40GB

Băng thôngUnlimited

Địa chỉ Email Unlimited

Tài khoản FTP Unlimited

SQL Database 40

Park/ Addon Domain Unlimited/10

SSL Free

Chi phí/tháng2.460.000đ

Chi phí/năm29.520.000đ

 

Đăng Ký Hosting

 

Đóng Menu