Lệnh Reset IP máy tính khi SEO Website

Nếu bạn đang làm SEO website và thường kiểm tra từ khóa thường xuyên. Nhưng lại bị báo Google báo người máy IP của bạn truy cập quá nhiều: 

Nếu bạn cấu hình máy tính của bạn là Obtain an IP address automatically, thỉnh thoảng lúc router thay đổi địa chỉ IP thì bạn cần phải renew địa chỉ IP của bạn để có thể truy cập vào mạng.

1. Đối với Windows 2000/XP/2003

Bước 1: Click Start -> Run, nhập vào cmd và nhấn Enter

Bước 2: Nhập vào ipconfig /release ở dấu nhắc, nhấn Enter, nó sẽ trả lại địa IP hiện tại

Bước 3: Nhập vào ipconfig /renew tại dấu nhắc, click Enter, đợt một lát, DHCP server sẽ gán địa chỉ IP mới vào cho máy tính của bạn

2. Đối với Vista/Win 7

Bước 1: Click Start, nhập vào cmd ở khung tìm kiếm và nhấn Enter

Bước 2: Nhập vào ipconfig /renew ở cửa sổ dấu nhắc, vui một chút, DHCP Server sẽ gán địa chỉ IP mới cho máy tính của bạn

Khi nào cần xóa cache DNS?

Khi Bạn mới trỏ tên miền việc Cache DNS client sẽ khiên Bạn không kiểm tra được sự thay đổi Bạn đang thực hiện. Hãy thử đổi DNS để xóa Cache IP và truy cập lại website nhé

Khi nào Bạn cần xóa Cache DNS?

Khi mới trỏ tên miền, Bạn muốn máy tính nhận IP mới nhanh hơn. Việc cache DNS thường xảy ra việc mỗi máy tính truy cập vào website sẽ nhận IP khác nhau.

Điều này sẽ không xảy ra nếu Bạn sử dụng tên miền tại HostingViet. Đặc điểm DNS tên miền cập nhật rất nhanh nên không bị cache. thông thường Bạn chỉ cần chờ 3-5′ là có thể truy cập website bình thường.

Có mấy cách xóa Cache DNS?

  • Xóa bằng câu lệnh trong CMD
  • Xóa bằng cách đổi sang DNS khác
  • Cách xóa của từng DNS đặc biệt

Cách Xóa Cache DNS Bằng câu lệnh flushdns trong CMD

Bước 1: Chọn Start hoặc nhấn phím “windows”

Bước 2: Gõ cmd vào khung tìm kiếm => nhấn phím enter

Bước 3: Chạy lệnh như bên dưới:

ipconfig /flushdns

Xem chi tiết