Plugin hiệu ứng tạo nút gọi rung lắc cho WP

Chào các anh em đến với website của tui. Nay chia sẽ cho các anh em cách tạo nút gọi rung lắc tuyệt đẹp mà không cần plugin. Nay thích dương đông kích tây với cái tiêu đề Plugin hiệu ứng tạo nút gọi rung lắc cho WP 8-). Méo nói nhiều nữa mời anh em xem ngay bên dưới.

Quan tâm nhiều: Tối ưu PageSpeed Insights mới nhất hiện nay

Plugin hiệu ứng tạo nút gọi rung lắc cho WP

Biểu tượng gọi điện bằng icon điện thoại. Giúp khách hàng của bạn click nhanh để gọi ngay trên điện thoại thông minh. Hoặc ứng dụng gọi điện miễn phí trên máy tính. Điều này giúp bạn và khách hàng liên lạc nhanh hơn thay vì chờ đợi email như thông thường.

Khi bạn click vào biểu tượng nó sẽ ra số điện thoại. Sau đó chỉ việc bấm gọi không cần phải bấm số chi nữa. Tuy nhiên nó là dạng nút rung rắc. Và tỏa vòng chuyển động từ nhỏ đến to mờ dần. Và lặp lại liên tục và sau đây là đoạn code bao gồm html và css mình chia sẻ với các bạn.

CSS

Các bạn copy phần này bỏ vào file style.css của theme nhé!

.quick-alo-phone{
 display: block;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-static {
 opacity:.6;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-hover,
.quick-alo-phone:hover {
 opacity:1;
}
.quick-alo-ph-circle {
 width:160px;
 height:160px;
 top:20px;
 left:20px;
 position:absolute;
 background-color:transparent;
 -webkit-border-radius:100%;
 -moz-border-radius:100%;
 border-radius:100%;
 border:2px solid rgba(30,30,30,0.4);
 border:2px solid #bfebfc 9;
 opacity:.1;
 -webkit-animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
 -moz-animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
 -ms-animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
 -o-animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
 animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
 -webkit-transition:all .5s;
 -moz-transition:all .5s;
 -o-transition:all .5s;
 transition:all .5s;
 -webkit-transform-origin:50% 50%;
 -moz-transform-origin:50% 50%;
 -ms-transform-origin:50% 50%;
 -o-transform-origin:50% 50%;
 transform-origin:50% 50%;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-active .quick-alo-ph-circle {
 -webkit-animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
 -moz-animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
 -ms-animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
 -o-animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
 animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-static .quick-alo-ph-circle {
 -webkit-animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
 -moz-animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
 -ms-animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
 -o-animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
 animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle,
.quick-alo-phone:hover .quick-alo-ph-circle {
 border-color:#00aff2;
 opacity:.5;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle,
.quick-alo-phone.quick-alo-green:hover .quick-alo-ph-circle {
 border-color:#75eb50;
 border-color:#baf5a7 9;
 opacity:.5;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green .quick-alo-ph-circle {
 border-color:#00aff2;
 border-color:#bfebfc 9;
 opacity:.5;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle,
.quick-alo-phone.quick-alo-gray:hover .quick-alo-ph-circle {
 border-color:#ccc;
 opacity:.5;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray .quick-alo-ph-circle {
 border-color:#75eb50;
 opacity:.5;
}
.quick-alo-ph-circle-fill {
 width:100px;
 height:100px;
 top:50px;
 left:50px;
 position:absolute;
 background-color:#000;
 -webkit-border-radius:100%;
 -moz-border-radius:100%;
 border-radius:100%;
 border:2px solid transparent;
 opacity:.1;
 -webkit-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
 -moz-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
 -ms-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
 -o-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
 animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
 -webkit-transition:all .5s;
 -moz-transition:all .5s;
 -o-transition:all .5s;
 transition:all .5s;
 -webkit-transform-origin:50% 50%;
 -moz-transform-origin:50% 50%;
 -ms-transform-origin:50% 50%;
 -o-transform-origin:50% 50%;
 transform-origin:50% 50%;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-active .quick-alo-ph-circle-fill {
 -webkit-animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
 -moz-animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
 -ms-animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
 -o-animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
 animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-static .quick-alo-ph-circle-fill {
 -webkit-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
 -moz-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
 -ms-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
 -o-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
 animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
 opacity:0 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle-fill,
.quick-alo-phone:hover .quick-alo-ph-circle-fill {
 background-color:rgba(0,175,242,0.5);
 background-color:#00aff2 9;
 opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle-fill,
.quick-alo-phone.quick-alo-green:hover .quick-alo-ph-circle-fill {
 background-color:rgba(117,235,80,0.5);
 background-color:#baf5a7 9;
 opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green .quick-alo-ph-circle-fill {
 background-color:rgba(0,175,242,0.5);
 background-color:#a6e3fa 9;
 opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle-fill,
.quick-alo-phone.quick-alo-gray:hover .quick-alo-ph-circle-fill {
 background-color:rgba(204,204,204,0.5);
 background-color:#ccc 9;
 opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray .quick-alo-ph-circle-fill {
 background-color:rgba(117,235,80,0.5);
 opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-ph-img-circle {
 width:60px;
 height:60px;
 top:70px;
 left:70px;
 position:absolute;
 background:rgba(30,30,30,0.1) url("https://i.imgur.com/YWJeVO2.png") no-repeat center center;
 -webkit-border-radius:100%;
 -moz-border-radius:100%;
 border-radius:100%;
 border:2px solid transparent;
 opacity:.7;
 -webkit-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
 -moz-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
 -ms-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
 -o-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
 animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
 -webkit-transform-origin:50% 50%;
 -moz-transform-origin:50% 50%;
 -ms-transform-origin:50% 50%;
 -o-transform-origin:50% 50%;
 transform-origin:50% 50%;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-active .quick-alo-ph-img-circle {
 -webkit-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
 -moz-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
 -ms-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
 -o-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
 animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-static .quick-alo-ph-img-circle {
 -webkit-animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
 -moz-animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
 -ms-animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
 -o-animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
 animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-hover .quick-alo-ph-img-circle,
.quick-alo-phone:hover .quick-alo-ph-img-circle {
 background-color:#00aff2;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green.quick-alo-hover .quick-alo-ph-img-circle,
.quick-alo-phone.quick-alo-green:hover .quick-alo-ph-img-circle {
 background-color:#75eb50;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green .quick-alo-ph-img-circle {
 background-color:#00aff2;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray.quick-alo-hover .quick-alo-ph-img-circle,
.quick-alo-phone.quick-alo-gray:hover .quick-alo-ph-img-circle {
 background-color:#ccc;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray .quick-alo-ph-img-circle {
 background-color:#75eb50;
}
@-moz-keyframes quick-alo-circle-anim {
 0% {
  -moz-transform:rotate(0) scale(.5) skew(1deg);
  opacity:.1;
  -moz-opacity:.1;
  -webkit-opacity:.1;
  -o-opacity:.1;
 }
 30% {
  -moz-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
  opacity:.5;
  -moz-opacity:.5;
  -webkit-opacity:.5;
  -o-opacity:.5;
 }
 100% {
  -moz-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
  opacity:.6;
  -moz-opacity:.6;
  -webkit-opacity:.6;
  -o-opacity:.1;
 }
}
@-webkit-keyframes quick-alo-circle-anim {
 0% {
  -webkit-transform:rotate(0) scale(.5) skew(1deg);
  -webkit-opacity:.1;
 }
 30% {
  -webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
  -webkit-opacity:.5;
 }
 100% {
  -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
  -webkit-opacity:.1;
 }
 }
 @-o-keyframes quick-alo-circle-anim {
 0% {
  -o-transform:rotate(0) kscale(.5) skew(1deg);
  -o-opacity:.1;
 }
 30% {
  -o-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
  -o-opacity:.5;
 }
 100% {
  -o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
  -o-opacity:.1;
 }
}
@-moz-keyframes quick-alo-circle-fill-anim {
 0% {
  -moz-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
  opacity:.2;
 }
 50% {
  -moz-transform:rotate(0) -moz-scale(1) skew(1deg);
  opacity:.2;
 }
 100% {
  -moz-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
  opacity:.2;
 }
}
@-webkit-keyframes quick-alo-circle-fill-anim {
 0% {
  -webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
  opacity:.2;
 }
 50% {
  -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
  opacity:.2;
 }
 100% {
  -webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
  opacity:.2;
 }
}
@-o-keyframes quick-alo-circle-fill-anim {
 0% {
  -o-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
  opacity:.2;
 }
 50% {
  -o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
  opacity:.2;
 }
 100% {
  -o-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
  opacity:.2;
 }
}
@-moz-keyframes quick-alo-circle-img-anim {
 0% {
  transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 }
 10% {
  -moz-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 20% {
  -moz-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 30% {
  -moz-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 40% {
  -moz-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 50% {
  -moz-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 }
 100% {
  -moz-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 }
}
@-webkit-keyframes quick-alo-circle-img-anim {
 0% {
  -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 }
 10% {
  -webkit-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 20% {
  -webkit-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 30% {
  -webkit-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 40% {
  -webkit-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 50% {
  -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 }
 100% {
  -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 }
}
@-o-keyframes quick-alo-circle-img-anim {
 0% {
  -o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 }
 10% {
  -o-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 20% {
  -o-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 30% {
  -o-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 40% {
  -o-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 50% {
  -o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 }
 100% {
  -o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 }
}
.quick-alo-phone {
 position: fixed;
 background-color: transparent;
 width: 150px;
 height: 150px;
 cursor: pointer;
 z-index: 200000 !important;
 -webkit-backface-visibility: hidden;
 -webkit-transform: translateZ(0);
 -webkit-transition: visibility .5s;
 -moz-transition: visibility .5s;
 -o-transition: visibility .5s;
 transition: visibility .5s;
 right: 150px;
 bottom: 90px;
}

Nội dung

Copy đoạn dưới bỏ vào file Footer.php trên thẻ đóng </body> nhé!

<div class="quick-alo-phone quick-alo-green quick-alo-show" id="quick-alo-phoneIcon">
  <a href="tel:0935961044" title="Liên hệ nhanh">
   <div class="quick-alo-ph-circle"></div>
   <div class="quick-alo-ph-circle-fill"></div>
   <div class="quick-alo-ph-img-circle"></div>
  </a>
</div>

Thế là xong rồi đấy.

Lời khuyên: Các bạn nên tạo file riêng biệt sẽ tốt hơn đấy.

Chúc các bạn thành công!

Xem chi tiết
THÔNG TIN THÊM

Quảng cáo

Nhận Mã Giảm Giá Hosting

Tư Vấn Dịch Vụ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Cách điều trị mụn tận gốc từ bên trong không tái phát

...

Phương pháp công nghệ trị mụn tốt nhất hiện nay

...

Spa mỹ viện điều trị mụn uy tín giá rẻ nhất hiện nay

...

Top 5 cách điều trị mụn hiệu quả tại nhà

...

Đánh giá Hosting TinoHost chất lượng năm 2021?

...

Bạn cần tìm người thiết kế website ở Khánh Hòa

...

Review TINOHOST có thực sự tốt như lời đồn?

...

Review sơn Dulux với Jotun loại nào tốt hơn

...

Có nên phun môi Collagen không?

...
Chào bạn! Bạn cần tư vấn hãy gửi tin nhắn nhé!