600 câu hỏi thi sát hạch mới nhất 2021

Chuyện là Tòn vừa thi sát hạch mới đây. Áp dụng 600 câu hỏi lý thuyết luật mới nhất. Dùng cho sát hạch giấy phép lái xe đường bộ. Thay thế cho bộ 450 câu hỏi hiện tại. Vì đây là phần mềm mới nên chưa được phát hành rộng rãi.
Xem chi tiết
Chào bạn! Bạn cần tư vấn hãy gửi tin nhắn nhé!