ĐỪNG KINH DOANH KHI CHƯA CÓ TÊN MIỀN
Bootstrap Example

Bảng Giá Tên Miền

Tên miềnPhí khởi tạo (VNĐ)Phí duy trì hàng năm(VNĐ)Phí tranfer (VNĐ)
.vn340.000510.000Miễn phí
.com.vn345.000350.000Miễn phí
.net.vn345.000350.000Miễn phí
.org.vn200.000200.000Miễn phí
.info.vn200.000200.000Miễn phí
.gov.vn200.000200.000Miễn phí
.edu.vn200.000200.000Miễn phí
.biz.vn345.000350.000Miễn phí
.name.vn200.000200.000Miễn phí
.pro.vn200.000200.000Miễn phí
.health.vn200.000200.000Miễn phí
Tên miềnPhí khởi tạo (VNĐ)Phí duy trì hàng năm(VNĐ)Phí tranfer (VNĐ)
.comMiễn phí308.000308.000
.netMiễn phí280.000280.000
.orgMiễn phí320.000320.000
.infoMiễn phí320.000320.000
.usMiễn phí339.000339.000
.bizMiễn phí285.000285.000
.ccMiễn phí760.00076.000
.asiaMiễn phí350.000350.000
.euMiễn phí270.000270.000
.meMiễn phí700.000700.000
.telMiễn phí384.000384.000
.wsMiễn phí700.000700.000
.nameMiễn phí339.000339.000
.tvMiễn phí700.000700.000
.mobiMiễn phí475.000475.000
.bzMiễn phí700.000700.000
.inMiễn phí565.000565.000
.co.ukMiễn phí270.000270.000
.coMiễn phí750.000750.000
.proMiễn phí384.000384.000

Lưu ý:

+ Giá trên chưa bao gồm VAT

+ Chú ý: Một số đuôi tên miền có giá cao hơn mức giá đưa ra ở trên

Đăng Ký Tên Miền

Đóng Menu