Thủ thuật Wordpress

Cam Ranh Media luôn cập nhật các thủ thuật WordPress mới nhất. Nhằm giúp các anh em đam mê WP. Bên cạnh đó cũng có 1 số plugin mà mình tự làm ra để phục vụ trong quá trình làm việc. Mong những thủ thuật WordPress này sẽ giúp ít được cho các bạn :)

WordPress là page quan trọng của một website. Những Theme WordPress miễn phí thường không có một homepage đẹp. Hoặc có một số giao diện có sẵn Demo bạn sẽ phải import vào để cho giống với Demo. Tuy nhiên nó vẫn có một số theme gây nặng cho website. Do đó, các thủ thuật dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.

0935961044