Chuyển phần trăm font chữ sang đơn vị px theme flatsome WP

Đối với theme Flatsome phần font size họ lại hiển thị là % chứ không phải PT hay PX. Nên 1 số người dùng sẽ không quen cho lắm, nên đoạn code bên dưới cũng sẽ đổi phần trăm font chữ sang đợn vị px trong flatsome. Hướng dẫn đổi phần
Xem chi tiết
Chào bạn! Bạn cần tư vấn hãy gửi tin nhắn nhé!